Skibsbyggeriet Sølyst

På et jordlod ved Skrillinge Strand, lige uden for Middelfart, andlagde Peder Hansen i starten af 1840'erne et skibsbyggeri, Sølyst, hvorfra han byggede både indtil sin død på Gamborg Fjord i 1848. Ironisk nok døde han ved drukning, da han transporterede tropper. 

Efter faderens død, overtog sønnen, Hans Illum, Sølyst. Dette gjorde han med stor dygtighed. I hele den årrække han drev værftet, gik det fremad, og ikke så få smukke skibe, især skonnerter, er bygget her, og har været med til at gøre skibsbyggeren kendt i vide kredse.

Under Hans Illum var det ikke kun skibsbyggeriet på Sølyst der blomstrede. Hans var tillige en ivrig og dygtig landmand, og ejendommen udvidedes efterhånden til en gårds størrelse.