Slægtsforskning

Slægtsforskning er en paradoksal hobby. Hver gang man løser et problem, står man med to nye.

Denne hjemmeside kommer ikke til at løse det problem, men den skulle gerne hjælpe med andre ting omkring slægtsforskning generelt, og omkring slægten Illum i særdeleshed.

Siden er under opbygning, og denne opbygning sker efterhånden som fysisk materiale gennemgås, og hvor det kommer til at give mening. 

Siden er ikke umiddelbart tænkt som et egentligt opslagsværk, hvor man kan finde sine aner, men mere et sted hvor man måske kan finde informationer, som man ikke havde før.

Materialet til hjemmesiden, de kilder der ligger bag, er indsamlet af min far og farbror igennem de sidste mange år, og frem 

Slægten Illum

Slægten Illum kan føres langt tilbage. I det materiale der vil komme til at ligge her, er vi kommet tilbage til midten af 1500-årstallet.

Som altid kan det diskuteres, hvem der kan kalde sig en "ægte" Illum. Her er holdningen, at alle der kan føre deres rødder tilbage til Illumø, uanset om det er på fædrenes eller mødrenes side, er ægte Illum'er. 

Illumø

Navnet Illum stammer fra den lille Ø Illumø i det sydfynske øhav. Øen er på ca. 90 Ha, og der ligger tre huse på øen, der dog ikke bruges til helårsbeboelse. Øen har ikke haft fastboere siden sidst i 1980'erne.

Illumø er i dag mest kendt for forskning af og forsøg med dens bestand af harer, ligesom der i perioder har været opdrættet vildt. Det siges endog, at et par unge danske prinser har været til fester på øen.

Øen har været beboet meget længere tilbage, end det har været muligt at spore slægten tilbage til. Således beskriver Kulturarv.dk, at der på øen ligger en stenalder rundhøj samt en dysse eller jættestue, også fra stenalderen, begge dateret til dateret 3950 - 2801 f.Kr.